Fremstå autentisk i dit Live salg

Jo mere digitalt vores liv bliver, jo mere stræber vi efter noget ægte.

Derfor er den største styrke ved liveshopping, at du får flyttet den fysiske kundekontakt online. Det er derfor ret vigtigt, at du overvejer hvordan man får skabt en oplevelse, som mixer onlineshopping med den personlige forbindelse, som vil give dig et autentisk live salg.

Forskellen er dog her, at du gennem liveshopping, opbygger relationer til dine kunder på samme tid, frem for en efter en. Du har derfor også en rolle som vært, hvor du skal skabe en relation til kunderne bag skærmen. Det gør du bedst, ved at hvile i dig selv og dermed vise, at du er et menneske, som alle andre – så er du nemlig autentisk og en, som kunderne kan relatere til.

Det kan være, at du alligevel nu tænker på, hvordan du fremstår autentisk på dine live salg, på den bedste måde – og her har vi naturligvis samlet et par råd til dig, fra nogle af ELISAs brugere:

1) Vær imødekommende

Erfaring fra ”Ja tak robotten”, ELISA brugere er, at hvis du hilser og taler direkte til dine kunder under et live salg, kan det øge salget markant. Her kan du helt konkret bede seerne om at skrive en kommentar, når de kommer på, og du kan ligeledes tiltale kunderne direkte med deres navn.

2) Lær dine kunder at kende

I forlængelse af punkt 1, så brug noget energi på at lære dine kunder at kende. Det har to fordele, hvor den første er, at du igen virker imødekommende og kunderne derfor føler sig hørt. Den anden fordel er, at du kan få værdifuld viden om dine kunder. Da du jo ikke kan se dine kunder ved liveshopping, kan du i stedet stille åbne spørgsmål til kunderne. Det kan være omkring deres behov, interesser og præferencer, som så kan gøre dig i stand til at tilpasse dit live salg efter din målgruppe. Så brug derfor tid på at tale åbent til dine kunder, hvor du skaber og deltager i samtaler med dem.

store
Online shopping

3) Vær dig selv

Vi var kort inde på det før, men liveshopping handler om at flytte det personlige salg online. Her er succeskriteriet, at du er autentisk -og det kræver blot, at du er dig selv. Ved at dit brand får et ægte menneske som frontfigur under et live salg, vil kunderne lære dig og brandet at kende, men på et mere personligt niveau. Det er en uvurderlig styrke, som giver tillid og troværdighed.

Opsummering

Forhandlere som hviler i sig selv og bruger energi på at skabe relationer med deres kunder under et live salg, kan nå deres kunder, som e-handel ellers ikke kan. Her kan du gennem liveshopping skabe både nærhed, dialog og samtidigt bringe din faglighed i spil. Du har altså en unik mulighed for at få skabt en personlig og autentisk kundeoplevelse, som kan være med til at styrke og personliggøre din butik. Her kan den autentiske og ægte oplevelse give kundeloyalitet, mere engagement og ikke mindst mere salg. Autentisk liveshopping kan dermed differentiere dig på den digitale spillebane og placerer dig på vej mod fremtidens (digitale) købsadfærd.

Girl shopping online
Rasmus Aas Pedersen

Rasmus Aas Pedersen

Test , evaluering og support

Go Live everywhere

Host your live shows on the largest social media platform in the world.

Sell live on Instagram via Stories, Reels, Carrousels, or regular image posts.

Why choose when you can have it all? Go live on multiple channels at once.

Integrate with everything

Integrate ELISA with your online store and save hours of manual work.

Offer multiple payment options to make sure that payment is never an obstacle.

Integrate ELISA with your preferred shipping solutions and let automation take over.

Tons of great features

Before your live event

Preparation is key. Schedule your campaign, set up Live Reminders, and more with ELISA.

During your live event

Let ELISA take care of the administration so you can focus on your customers.

After your live event

Continue selling after your event with features such as waitlists and abandoned cart messages.

Newest from our blog

ELISA Help center

ABOUT US

Learn about the past, present, and future of ELISA.

Read what the press says about our company.

WORK WITH US

Learn about our various partnership programs.

Check out our available positions. We are growing fast!

Gå live overalt

Vær vært for dine liveshows på den største sociale medieplatform i verden.

Sælg live på Instagram via Stories, Reels, Karruseller eller almindelige billedopslag.

Hvorfor vælge, når du kan få det hele? Gå live på flere kanaler på én gang.

Integrer med alt

Integrer ELISA med din onlinebutik, og spar mange timers manuelt arbejde.

Tilbyd flere betalingsmuligheder for at sikre, at betaling aldrig er en hindring.

Integrer ELISA med dine foretrukne forsendelsesløsninger, og lad automatiseringen tage over.

Masser af fantastiske funktioner

Før din liveudsendelse

Forberedelse er nøglen. Planlæg din kampagne, opret Live Reminders og meget mere med ELISA.

Under din liveudsendelse

Lad ELISA tage sig af administrationen, så du kan koncentrere dig om dine kunder.

Efter din liveudsendelse

Fortsæt med at sælge efter dit arrangement med funktioner som ventelister og meddelelser om forladt indkøbskurv.

OM OS

Få mere at vide om ELISA's fortid, nutid og fremtid.

Læs hvad pressen siger om vores virksomhed.

ARBEJD MED OS

Få mere at vide om vores forskellige partnerskaber.

Se vores ledige stillinger. Vi vokser hurtigt!

after closed, this won't appear anymore

Download the free 37-page e-book and conquer Black Friday 2022 like a pro

Limited time offer

Get your e-book now