Stream your live shows on multiple channels to attract more viewers

When you choose one path, you also walk away from another. That is typically how the world works, but with live shopping, you can go in all directions at the same time. How? With ELISA, you can go live on all your preferred channels at once and this results in more viewers and more success altogether. You never have to make the choice again.

Bezpłatna próba
Bez karty kredytowej.
Karta kredytowa nie jest wymagana

Invite the entire world for your next live show

Why limit yourself when you can have it all? Use ELISA and stream your live shows to multiple channels at once. Facebook, Instagram, your own website, Sprii – you name it. Every time you add a new channel, you can reach more viewers and that leads to more engagement and sales. Everyone deserves an invitation to your event.

Korzyść #1

Reach all demographics at the same time

Some social media channels are more popular among specific groups. For instance, Gen Z is represented widely on TikTok and YouTube, whereas the 25–34-year-olds are the largest group on Facebook and Instagram. Do your customers and potential customers also use different social media channels? No worries. With ELISA, you do not have to limit yourself to one channel at a time. Instead, you can stream your live sale on multiple channels at once and reach all your desired demographics.

Korzyść #2

See stats and questions from all channels in one dashboard

“If I go live on multiple channels at once, how do I keep track of all the incoming questions without having to jump from channel to channel all the time?”. Fair question. The answer? The ELISA Dashboard. The ELISA Dashboard shows you a nice overview of all incoming questions from Facebook, Instagram, Sprii, and your own website. And even better yet? You can even answer all the questions directly from the Dashboard. At the same time, you can see stats such as how many products you have sold, which items have been sold out, and more.

Korzyść #3

Accomplish more in the same amount of time

Are you also a big fan of the idea of working smarter, not harder? Welcome to the club. With multi-stream, you can go live on several channels without increasing your workload. This attracts more viewers, who are all potential customers, which means that you will expand your customer base and create a stronger and more trustworthy brand. All by the click of a mouse.

Create a seamless shopping experience

Your customers are always at the top of your mind. They are key to success, so make sure to keep them happy. By hosting your live shows on multiple channels, you make it as easy as ever for your customers to participate. This is what we call a seamless shopping experience, as they can watch on any channel they like and place an order at an instant from the channel, they prefer. Be present where your customers are.

Choose your purpose wisely to reach your goals

As you can stream your live content on all channels at once, your options are endless. However, it is still crucial to remain focused. Therefore, we strongly encourage you to always consider the purpose of your live shows. Do you want to entertain your audience, educate them about your products or services, strengthen your brand, provide amazing offers, or something else? Keep this in mind to create the best possible live show and reach your goals.

Dlaczego ELISA?

Take your live show to the next level with ELISA’s features

Integrate with your online store for automatic import of products and orders
Let ELISA handle all enquiries, so you do not have to keep up with comments on all channels
Host competitions or get sign-ups for your newsletter directly in the comment section
Send a link to cart to your customers instantly after they place an order
Send out personal bulk messages with instructions or to say thank you
Get an overview over stats and sales in the ELISA dashboard

How to go live on multiple channels at once

Streaming on multiple channels is just as easy as you are used to. When you create your campaign in ELISA, simply choose which channels to be featured on. And voilà! You can go live on multiple platforms at once.

When you are ready to start the show, just go live from the platform you prefer, and the live video will automatically be shown on all the other channels you selected.

Rozpocznij i uruchom wydarzenie zakupowe na żywo już dziś!

Stań się bardziej widoczny
Ciesz się osobistą interakcją z klientami
Zwiększ przepływ klientów i przychody
Zdobądź nowych klientów poczta pantoflową

Go Live everywhere

Host your live shows on the largest social media platform in the world.

Sell live on Instagram via Stories, Reels, Carrousels, or regular image posts.

Why choose when you can have it all? Go live on multiple channels at once.

Integrate with everything

Integrate ELISA with your online store and save hours of manual work.

Offer multiple payment options to make sure that payment is never an obstacle.

Integrate ELISA with your preferred shipping solutions and let automation take over.

Tons of great features

Before your live event

Preparation is key. Schedule your campaign, set up Live Reminders, and more with ELISA.

During your live event

Let ELISA take care of the administration so you can focus on your customers.

After your live event

Continue selling after your event with features such as waitlists and abandoned cart messages.

ABOUT US

Learn about the past, present, and future of ELISA.

Read what the press says about our company.

WORK WITH US

Learn about our various partnership programs.

Check out our available positions. We are growing fast!

Iść na żywo wszędzie

Prowadź swoje programy na żywo na największej platformie mediów społecznościowych na świecie.

Sprzedawaj na żywo na Instagramie poprzez Stories, Reels, Carrousels lub zwykłe posty ze zdjęciami.

Po co wybierać, skoro można mieć wszystko? Wejdź na żywo na wiele kanałów jednocześnie.

Integrować się z wszystkim

Zintegruj ELISA ze swoim sklepem internetowym i zaoszczędź godziny ręcznej pracy.

Oferuj wiele opcji płatności, aby upewnić się, że płatność nigdy nie jest przeszkodą.

Zintegruj ELISA z preferowanymi rozwiązaniami wysyłkowymi i pozwól, aby automatyzacja przejęła kontrolę.

Mnóstwo wspaniałych funkcji

Przed wydarzeniem na żywo

Przygotowanie jest kluczowe. Zaplanuj swoją kampanię, ustaw przypomnienia na żywo i więcej dzięki ELISA.

Podczas wydarzenia na żywo

Niech ELISA zajmie się administracją, abyś mógł skupić się na swoich klientach.

Po wydarzeniu na żywo

Kontynuuj sprzedaż po swoim wydarzeniu dzięki takim funkcjom jak listy oczekujących i wiadomości o porzuconych koszykach.

O NAS

Dowiedz się o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości firmy ELISA.

Przeczytaj, co o naszej firmie mówi prasa.

PRACUJ Z NAMI

Dowiedz się o naszych różnych partnerstwach.

Sprawdź nasze dostępne stanowiska. Szybko się rozwijamy!