Go live on Sprii and experience a new era of live shopping

Sprii is an online marketplace created specifically for live events and shoppable videos. Unlike other social media, Sprii puts the spotlight exclusively on live shopping content. This marks the beginning of a new live shopping era.

Bezpłatna próba
Bez karty kredytowej.
Karta kredytowa nie jest wymagana

Meet a huge community of live shopping enthusiasts

On Sprii you can connect with an ever-growing community of live shopping enthusiasts who are eager to engage with your brand. If you want to reach a large audience and grow your customer base in the blink of an eye, this is the place to be.

Korzyść #1

Create a personalized brand page with all your videos

As a host on Sprii, you have the chance to create your own sales page which is 100% on-brand to you. On this page you get to promote all your upcoming live events and showcase those of your shoppable videos which are still active. If your viewers and customers save your page as a favourite on Sprii, your content will appear at the top of their frontpage in the future. This means that they will never miss out on your awesome shows.

Korzyść #2

Display all products in a handy product overview

Now you can let your customers choose their favorite products from the handy product overview displayed together with your video. When you present a product on camera, it is added to a professional-looking product overview which includes photos and info about available sizes and colours. If a product becomes sold out, this will also be shown in the product overview. When a new product is added to the overview, it will stay on the list for the rest of the live show. This increases the availability for your viewers and is a huge commercial benefit for you as a retailer.

Korzyść #3

Create personalized overlays through the ELISA app

With ELISA you can create personalized overlays to the videos you put on Sprii. For instance, you can display information about the product code and size- or colour options, each time you present a new product. This feature saves you from having to repeat yourself and gives your customers an even smoother shopping experience. Pretty great, right?

It is all about brand awareness

Let us get one thing straight: People will not buy your products if they do not know you exist. Consequently, a top priority for any brand or retailer is to create as much brand awareness as possible. Sprii allows you to do just that. When broadcasting your live shows to Sprii as well as your usual channels, you will increase your reach and create greater brand awareness.

Be present where your competitors are present

Imagine that all your competitors had a shop in the most popular shopping mall in town and you did not. This would give them a huge advantage over you, right? The same applies for Sprii, the top-of-class platform for live shopping. Don’t give your competitors the advantage of a much larger audience than you. Instead, be present where your competitors are present and get your own slice of the cake.

Dlaczego ELISA?

Enjoy our many cool features on Sprii

Sell products from live streamed videos as well as recorded videos, just like you know it from Facebook.
Upgrade your videos with helpful overlays for a smooth and seamless shopping experience.
Let your customers choose their favorite products from the handy product overview next to the video.
Sit back and relax while ELISA manages your inventory.
Create a professional brand page that matches the visual identity in your store or webshop.
Interact with potential customers in real-time through the comments section.

How to get featured on Sprii

When you use ELISA to facilitate your live events, your videos will automatically appear on Sprii. No need to install anything, pay extra or download an app. Click here to learn more about the platform that will revolutionize the world of live shopping:

Rozpocznij i uruchom wydarzenie zakupowe na żywo już dziś!

Stań się bardziej widoczny
Ciesz się osobistą interakcją z klientami
Zwiększ przepływ klientów i przychody
Zdobądź nowych klientów poczta pantoflową

Go Live everywhere

Host your live shows on the largest social media platform in the world.

Sell live on Instagram via Stories, Reels, Carrousels, or regular image posts.

Why choose when you can have it all? Go live on multiple channels at once.

Integrate with everything

Integrate ELISA with your online store and save hours of manual work.

Offer multiple payment options to make sure that payment is never an obstacle.

Integrate ELISA with your preferred shipping solutions and let automation take over.

Tons of great features

Before your live event

Preparation is key. Schedule your campaign, set up Live Reminders, and more with ELISA.

During your live event

Let ELISA take care of the administration so you can focus on your customers.

After your live event

Continue selling after your event with features such as waitlists and abandoned cart messages.

ABOUT US

Learn about the past, present, and future of ELISA.

Read what the press says about our company.

WORK WITH US

Learn about our various partnership programs.

Check out our available positions. We are growing fast!

Iść na żywo wszędzie

Prowadź swoje programy na żywo na największej platformie mediów społecznościowych na świecie.

Sprzedawaj na żywo na Instagramie poprzez Stories, Reels, Carrousels lub zwykłe posty ze zdjęciami.

Po co wybierać, skoro można mieć wszystko? Wejdź na żywo na wiele kanałów jednocześnie.

Integrować się z wszystkim

Zintegruj ELISA ze swoim sklepem internetowym i zaoszczędź godziny ręcznej pracy.

Oferuj wiele opcji płatności, aby upewnić się, że płatność nigdy nie jest przeszkodą.

Zintegruj ELISA z preferowanymi rozwiązaniami wysyłkowymi i pozwól, aby automatyzacja przejęła kontrolę.

Mnóstwo wspaniałych funkcji

Przed wydarzeniem na żywo

Przygotowanie jest kluczowe. Zaplanuj swoją kampanię, ustaw przypomnienia na żywo i więcej dzięki ELISA.

Podczas wydarzenia na żywo

Niech ELISA zajmie się administracją, abyś mógł skupić się na swoich klientach.

Po wydarzeniu na żywo

Kontynuuj sprzedaż po swoim wydarzeniu dzięki takim funkcjom jak listy oczekujących i wiadomości o porzuconych koszykach.

O NAS

Dowiedz się o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości firmy ELISA.

Przeczytaj, co o naszej firmie mówi prasa.

PRACUJ Z NAMI

Dowiedz się o naszych różnych partnerstwach.

Sprawdź nasze dostępne stanowiska. Szybko się rozwijamy!