Live shopping for brick-and-mortar stores

You don’t need an online store to host successful live events with ELISA. Thanks to the feature we call ‘ELISA Checkout’, you can give your customers a smooth and effortless shopping experience without having to lift a finger. Are you ready to boost your revenue?

Bezpłatna próba
Bez karty kredytowej.
Karta kredytowa nie jest wymagana

Make online sales without running a webshop

Korzyść #1

Supplement the income from your physical store with live sales

It’s no secret that live shopping has taken the world by storm. Millions of retailers all over the world enjoy the many benefits that come with hosting live shopping events. A larger income, lower return rate and improved customer relations are just a few of them. Likewise, consumers gravitate towards live shopping like never before. With live shopping they get the convenience of an online store and the personal interaction of a physical store. Would you like to join the party?

Korzyść #2

ELISA checkout ensures a seamless shopping experience

Thanks to ELISA you can easily sell products online without running an online store. The popular ‘ELISA Checkout’ feature imitates the checkout process known from webshops and ensures a seamless shopping experience for your customers. It does not matter whether you go live on Facebook, Instagram, Sprii, or all of them at once. With ELISA checkout the buying process becomes a no-brainer – and the best part? So is the setup.

Korzyść #3

Enjoy more in-store sales after each live event

By offering in-store pickup of items bought during a live shopping event, you will lure in more visitors to your shop – and we all know that each new visitor is a new potential customer. That is why most of our brick-and-mortar customers see a significant boost in in-store sales on the days following each live event. In other words, hosting live shopping events will not only benefit you during the livestream but also in the days to come. It’s a win-win!

Przeczytać

Przypadki klientów

Do tej pory dodaliśmy wartość do ponad 1000+ ambitnych sprzedawców. Przeczytaj niektóre z naszych ulubionych historii sukcesu z Elisa.io. Nie wierzysz nam? Idź przekonaj się sam i zainspiruj się.

Screenshot-2022-09-29-at-12.57.08
Miss Rouge creates a week’s turnover every Tuesday night through live sales on Facebook
nodge-by-nagy-image
Nodge by Nagy gets 50% increase in turnover and new customers from the entire country
ELISA_Other_Cases_8
Plantorama’s live shows strengthen their brand and attract customers to the physical stores
ELISA_Chili_case3
Sales have risen so much that Chili Clothes I Like now has twice as many employees
Kødriget
Kødriget generates a week’s turnover at each live show
ELISA_Other_Cases_3-1536x1152
Degn Topshop creates two weeks’ turnover in one live event
Skærmbillede 2022-06-17 kl. 14.48.13
Jeweler has a turnover of 13,400 EUR per live event
Kenja fashion store livesales
Kenja’s weekly live shopping events contribute 40% of total revenue
Sambo_8
Sambo’s live sales contribute 30% of their total revenue
Dlaczego ELISA?

A few of the features you can look forward to

Set up your products in ELISA without connecting to an online store
Attract more viewers by sending automatic, but personalized reminders when you go live
Imitate the well-known checkout process of an online store with ‘ELISA Checkout’.
Send automatic replies to your customers without having to monitor the comment section
Offer multiple payment- and shipping options to give your customers a personalized experience
Get an easy overview of all orders and statistics in ELISA’s dashboard.

Rozpocznij i uruchom wydarzenie zakupowe na żywo już dziś!

Stań się bardziej widoczny
Ciesz się osobistą interakcją z klientami
Zwiększ przepływ klientów i przychody
Zdobądź nowych klientów poczta pantoflową

Go Live everywhere

Host your live shows on the largest social media platform in the world.

Sell live on Instagram via Stories, Reels, Carrousels, or regular image posts.

Why choose when you can have it all? Go live on multiple channels at once.

Integrate with everything

Integrate ELISA with your online store and save hours of manual work.

Offer multiple payment options to make sure that payment is never an obstacle.

Integrate ELISA with your preferred shipping solutions and let automation take over.

Tons of great features

Before your live event

Preparation is key. Schedule your campaign, set up Live Reminders, and more with ELISA.

During your live event

Let ELISA take care of the administration so you can focus on your customers.

After your live event

Continue selling after your event with features such as waitlists and abandoned cart messages.

ABOUT US

Learn about the past, present, and future of ELISA.

Read what the press says about our company.

WORK WITH US

Learn about our various partnership programs.

Check out our available positions. We are growing fast!

Iść na żywo wszędzie

Prowadź swoje programy na żywo na największej platformie mediów społecznościowych na świecie.

Sprzedawaj na żywo na Instagramie poprzez Stories, Reels, Carrousels lub zwykłe posty ze zdjęciami.

Po co wybierać, skoro można mieć wszystko? Wejdź na żywo na wiele kanałów jednocześnie.

Integrować się z wszystkim

Zintegruj ELISA ze swoim sklepem internetowym i zaoszczędź godziny ręcznej pracy.

Oferuj wiele opcji płatności, aby upewnić się, że płatność nigdy nie jest przeszkodą.

Zintegruj ELISA z preferowanymi rozwiązaniami wysyłkowymi i pozwól, aby automatyzacja przejęła kontrolę.

Mnóstwo wspaniałych funkcji

Przed wydarzeniem na żywo

Przygotowanie jest kluczowe. Zaplanuj swoją kampanię, ustaw przypomnienia na żywo i więcej dzięki ELISA.

Podczas wydarzenia na żywo

Niech ELISA zajmie się administracją, abyś mógł skupić się na swoich klientach.

Po wydarzeniu na żywo

Kontynuuj sprzedaż po swoim wydarzeniu dzięki takim funkcjom jak listy oczekujących i wiadomości o porzuconych koszykach.

O NAS

Dowiedz się o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości firmy ELISA.

Przeczytaj, co o naszej firmie mówi prasa.

PRACUJ Z NAMI

Dowiedz się o naszych różnych partnerstwach.

Sprawdź nasze dostępne stanowiska. Szybko się rozwijamy!