Live stream selling for e-commerce has never been easier

If you are managing an online store, hosting live events will be a walk in the park. In just 20 minutes you can integrate your webshop with ELISA, upload your entire product catalogue, set up an awesome live campaign, and be ready to host your first live event. Don’t believe us? Then book a free onboarding meeting and see for yourself. You won’t be disappointed.

Bezpłatna próba
Bez karty kredytowej.
Karta kredytowa nie jest wymagana

How your online store can benefit from live sales

Korzyść #1

Connect your webshop to ELISA in a few simple steps

Thanks to our many integration options, connecting your CMS system to ELISA requires minimal effort. All it takes is a few simple steps, and we are here to guide you through them. Once the camera is rolling, you can relax and know that all incoming orders will be directed to your online store. When your customers are done adding live shopping products to their basket, the checkout process is exactly as they are used to from your webshop. Check out our many integration options here.

Korzyść #2

Boost your conversion rate and lower your return rate

Hosting live events will put a face to your brand and boost your online sales significantly. All our e-commerce customers can vouch for that. But the fun does not stop here. With live sales you can even lower your return rate, since your customers will be better informed about the products they are buying. During a live show, you can go into detail about each product presented, highlight surprising features, and give advice on how to get the most out of each product. On average, our customers see a 15% decrease in their return rates. This is great for both you, your customers, and the environment.

Korzyść #3

Bond with your customers and learn their preferences

We bet you know the challenge of trying to connect with your customers and get a good sense of their preferences. By hosting engaging live events, you get the chance to interact with your customers in a much more personal way than through the chat box on your webshop. Ask them questions, listen to theirs, share your knowledge, and take the time to bond with your customers. That’s how you get loyal, long-term customers with minimal effort.

Przeczytać

Przypadki klientów

Do tej pory dodaliśmy wartość do ponad 1000+ ambitnych sprzedawców. Przeczytaj niektóre z naszych ulubionych historii sukcesu z Elisa.io. Nie wierzysz nam? Idź przekonaj się sam i zainspiruj się.

Screenshot 2022-08-08 135216
Coolshop’s automated live shows boost sales and strengthen their brand
ELISA_Pluspige1
Pluspige has a yearly turnover of 1,610,000 EUR on live sales alone
ELISA_Totteland1
Totteland creates strong personal bonds with their customers during weekly live sales
PurePower_1
PurePower created 25% of their monthly turnover in just 45 minutes
Picture1
Ditur.dk automated their live sales with ELISA to keep up as sales continued to increase
Dlaczego ELISA?

Use ELISA’s features to make the most of your hard work

Integrate your online store with ELISA for an automated and easy product import
Allow viewers to sign up to your newsletter in the comments
Automatically send out links to specific landing pages on your webshop
Send live shoppers directly to your online store where they will get their own basket
Send personalised messages in bulk with instructions or to say thank you
Integrate ELISA with your webshop and gather all data in one place

Rozpocznij i uruchom wydarzenie zakupowe na żywo już dziś!

Stań się bardziej widoczny
Ciesz się osobistą interakcją z klientami
Zwiększ przepływ klientów i przychody
Zdobądź nowych klientów poczta pantoflową

Go Live everywhere

Host your live shows on the largest social media platform in the world.

Sell live on Instagram via Stories, Reels, Carrousels, or regular image posts.

Why choose when you can have it all? Go live on multiple channels at once.

Integrate with everything

Integrate ELISA with your online store and save hours of manual work.

Offer multiple payment options to make sure that payment is never an obstacle.

Integrate ELISA with your preferred shipping solutions and let automation take over.

Tons of great features

Before your live event

Preparation is key. Schedule your campaign, set up Live Reminders, and more with ELISA.

During your live event

Let ELISA take care of the administration so you can focus on your customers.

After your live event

Continue selling after your event with features such as waitlists and abandoned cart messages.

ABOUT US

Learn about the past, present, and future of ELISA.

Read what the press says about our company.

WORK WITH US

Learn about our various partnership programs.

Check out our available positions. We are growing fast!

Iść na żywo wszędzie

Prowadź swoje programy na żywo na największej platformie mediów społecznościowych na świecie.

Sprzedawaj na żywo na Instagramie poprzez Stories, Reels, Carrousels lub zwykłe posty ze zdjęciami.

Po co wybierać, skoro można mieć wszystko? Wejdź na żywo na wiele kanałów jednocześnie.

Integrować się z wszystkim

Zintegruj ELISA ze swoim sklepem internetowym i zaoszczędź godziny ręcznej pracy.

Oferuj wiele opcji płatności, aby upewnić się, że płatność nigdy nie jest przeszkodą.

Zintegruj ELISA z preferowanymi rozwiązaniami wysyłkowymi i pozwól, aby automatyzacja przejęła kontrolę.

Mnóstwo wspaniałych funkcji

Przed wydarzeniem na żywo

Przygotowanie jest kluczowe. Zaplanuj swoją kampanię, ustaw przypomnienia na żywo i więcej dzięki ELISA.

Podczas wydarzenia na żywo

Niech ELISA zajmie się administracją, abyś mógł skupić się na swoich klientach.

Po wydarzeniu na żywo

Kontynuuj sprzedaż po swoim wydarzeniu dzięki takim funkcjom jak listy oczekujących i wiadomości o porzuconych koszykach.

O NAS

Dowiedz się o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości firmy ELISA.

Przeczytaj, co o naszej firmie mówi prasa.

PRACUJ Z NAMI

Dowiedz się o naszych różnych partnerstwach.

Sprawdź nasze dostępne stanowiska. Szybko się rozwijamy!