Stream shoppable videos without having an online store

Base your business model solely on live shopping by using it as your one and only source of income. You no longer need an online store or a physical store to sell your products when you can do it directly through live shopping. We call this your Live Shop. If you are an influencer and you need to sell items from different brands from time to time, this is also the perfect solution for you.

Bezpłatna próba
Bez karty kredytowej.
Karta kredytowa nie jest wymagana

Start selling goods online exclusively through live videos

Korzyść #1

You do not need an online nor a physical store to sell live

It is no longer necessary to own a successful online store to sell products online. Live shopping is the future of e-commerce, and now you can base your entire business strategy on live selling. Selling your products exclusively through shoppable live videos eliminates a lot of work related to running an online store – and as opposed to having a physical store, it is completely rent-free.

Korzyść #2

Influencers can sell products directly through live videos

Are you an influencer, who promotes items from different brands or your own brand from time to time? With live shopping, you can sell the products directly through the comment section on your live video while presenting them. This gives your viewers a streamlined shopping experience, and it strengthens your brand. At the same time, this is extremely valuable for the brands you promote.

Korzyść #3

Use several channels and boost your reach with a small budget

With ELISA, you can easily set up a live event and start selling on multiple channels at once. And as opposed to driving traffic to your online store, it is easy to attract viewers to your live shows – even without a large ad spend. Due to the SoMe algorithms, live videos are prioritised, so potential customers will automatically discover you. And as you build a large follower base, your reach will expand further.

Dlaczego ELISA?

Sell more with ELISA’s features

Set up your products in ELISA without connecting to an online store
Send out live reminders when you go live to attract viewers
Sell your items through live videos or regular posts on social media
Make use of ELISA’s basket, checkout, and payment solutions
Get an easy overview of all orders and statistics in ELISA’s dashboard
Send automatic cart abandonment messages to all who left items in their cart

Rozpocznij i uruchom wydarzenie zakupowe na żywo już dziś!

Stań się bardziej widoczny
Ciesz się osobistą interakcją z klientami
Zwiększ przepływ klientów i przychody
Zdobądź nowych klientów poczta pantoflową

Go Live everywhere

Host your live shows on the largest social media platform in the world.

Sell live on Instagram via Stories, Reels, Carrousels, or regular image posts.

Why choose when you can have it all? Go live on multiple channels at once.

Integrate with everything

Integrate ELISA with your online store and save hours of manual work.

Offer multiple payment options to make sure that payment is never an obstacle.

Integrate ELISA with your preferred shipping solutions and let automation take over.

Tons of great features

Before your live event

Preparation is key. Schedule your campaign, set up Live Reminders, and more with ELISA.

During your live event

Let ELISA take care of the administration so you can focus on your customers.

After your live event

Continue selling after your event with features such as waitlists and abandoned cart messages.

ABOUT US

Learn about the past, present, and future of ELISA.

Read what the press says about our company.

WORK WITH US

Learn about our various partnership programs.

Check out our available positions. We are growing fast!

Iść na żywo wszędzie

Prowadź swoje programy na żywo na największej platformie mediów społecznościowych na świecie.

Sprzedawaj na żywo na Instagramie poprzez Stories, Reels, Carrousels lub zwykłe posty ze zdjęciami.

Po co wybierać, skoro można mieć wszystko? Wejdź na żywo na wiele kanałów jednocześnie.

Integrować się z wszystkim

Zintegruj ELISA ze swoim sklepem internetowym i zaoszczędź godziny ręcznej pracy.

Oferuj wiele opcji płatności, aby upewnić się, że płatność nigdy nie jest przeszkodą.

Zintegruj ELISA z preferowanymi rozwiązaniami wysyłkowymi i pozwól, aby automatyzacja przejęła kontrolę.

Mnóstwo wspaniałych funkcji

Przed wydarzeniem na żywo

Przygotowanie jest kluczowe. Zaplanuj swoją kampanię, ustaw przypomnienia na żywo i więcej dzięki ELISA.

Podczas wydarzenia na żywo

Niech ELISA zajmie się administracją, abyś mógł skupić się na swoich klientach.

Po wydarzeniu na żywo

Kontynuuj sprzedaż po swoim wydarzeniu dzięki takim funkcjom jak listy oczekujących i wiadomości o porzuconych koszykach.

O NAS

Dowiedz się o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości firmy ELISA.

Przeczytaj, co o naszej firmie mówi prasa.

PRACUJ Z NAMI

Dowiedz się o naszych różnych partnerstwach.

Sprawdź nasze dostępne stanowiska. Szybko się rozwijamy!