Level up your online and physical stores with live sales

Are you managing not only an online store but also one or more physical stores? And are you on the lookout for the next big thing withing retail? Then you have come to the right place. With live video sales, you can take your entire business to the next level. Get in touch or stay tuned to learn more.

Bezpłatna próba
Bez karty kredytowej.
Karta kredytowa nie jest wymagana

Live sales for multichannel and omnichannel retailers

Korzyść #1

Upload all your products to ELISA in a few seconds

If your webshop is based on one of the many CMS-systems that integrate with ELISA, you hardly have to lift a finger when preparing for your live events. Simply integrate your webshop with ELISA and upload your entire product catalogue with the click of a mouse. Hereafter, you can easily choose between all your products when setting up a live campaign in ELISA. See our many integration options including webshop integrations here. Does your webshop not yet integrate with ELISA? No problem. Use the popular ‘ELISA Checkout’ to offer your customers a smooth checkout process.

Korzyść #2

Increase the traffic to both physical and online stores

By streaming your live shows on your webshop, you can draw in new visitors to your online store. Furthermore, you can keep the attention of those visitors who would not otherwise have stuck around. This is great news for all ambitious webshop owners, but the party does not stop here. If you make sure to promote your physical store during your liveshows and offer store pickup as a delivery option, you can expect a flood of new in-store visitors after your event. Does all this sound too good to be true? Then check out our many customer cases and prepare to be blown away.

Korzyść #3

Use ELISA Multistream to maximize your profit

Do you already use social media to promote your stores? That’s perfect. Thanks to ELISA’s multistream feature, you can go live on several channels at once such as Facebook, Instagram, Sprii, and your own webshop. All without increasing your workload even the slightest. Pretty amazing, right? And remember, each added channel brings new viewers and thereby more potential customers. Why not get as much bang for your buck as possible?

Przeczytać

Przypadki klientów

Do tej pory dodaliśmy wartość do ponad 1000+ ambitnych sprzedawców. Przeczytaj niektóre z naszych ulubionych historii sukcesu z Elisa.io. Nie wierzysz nam? Idź przekonaj się sam i zainspiruj się.

hobbii-video-thumbnail-square
Hobbii gets a 5x higher conversion rate with live stream content
POWERTVLIVEShow_1
POWER created 2.7 million EUR in revenue in just 4.5 hours
ELISA_Kødriget3
Kødriget generates a week’s turnover at each live show
Dlaczego ELISA?

Use ELISA’s features to make the most of your hard work

Go live on all your social media channels at once to boost your reach
Sell your products through live videos or regular image posts
Automatically send out links to specific landing pages on your website
Allow viewers to sign up to your newsletter in the comments
Send personalised messages in bulk with instructions or to say thank you
Host competitions to attract viewers and keep them engaged

Rozpocznij i uruchom wydarzenie zakupowe na żywo już dziś!

Stań się bardziej widoczny
Ciesz się osobistą interakcją z klientami
Zwiększ przepływ klientów i przychody
Zdobądź nowych klientów poczta pantoflową

Go Live everywhere

Host your live shows on the largest social media platform in the world.

Sell live on Instagram via Stories, Reels, Carrousels, or regular image posts.

Why choose when you can have it all? Go live on multiple channels at once.

Integrate with everything

Integrate ELISA with your online store and save hours of manual work.

Offer multiple payment options to make sure that payment is never an obstacle.

Integrate ELISA with your preferred shipping solutions and let automation take over.

Tons of great features

Before your live event

Preparation is key. Schedule your campaign, set up Live Reminders, and more with ELISA.

During your live event

Let ELISA take care of the administration so you can focus on your customers.

After your live event

Continue selling after your event with features such as waitlists and abandoned cart messages.

ABOUT US

Learn about the past, present, and future of ELISA.

Read what the press says about our company.

WORK WITH US

Learn about our various partnership programs.

Check out our available positions. We are growing fast!

Iść na żywo wszędzie

Prowadź swoje programy na żywo na największej platformie mediów społecznościowych na świecie.

Sprzedawaj na żywo na Instagramie poprzez Stories, Reels, Carrousels lub zwykłe posty ze zdjęciami.

Po co wybierać, skoro można mieć wszystko? Wejdź na żywo na wiele kanałów jednocześnie.

Integrować się z wszystkim

Zintegruj ELISA ze swoim sklepem internetowym i zaoszczędź godziny ręcznej pracy.

Oferuj wiele opcji płatności, aby upewnić się, że płatność nigdy nie jest przeszkodą.

Zintegruj ELISA z preferowanymi rozwiązaniami wysyłkowymi i pozwól, aby automatyzacja przejęła kontrolę.

Mnóstwo wspaniałych funkcji

Przed wydarzeniem na żywo

Przygotowanie jest kluczowe. Zaplanuj swoją kampanię, ustaw przypomnienia na żywo i więcej dzięki ELISA.

Podczas wydarzenia na żywo

Niech ELISA zajmie się administracją, abyś mógł skupić się na swoich klientach.

Po wydarzeniu na żywo

Kontynuuj sprzedaż po swoim wydarzeniu dzięki takim funkcjom jak listy oczekujących i wiadomości o porzuconych koszykach.

O NAS

Dowiedz się o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości firmy ELISA.

Przeczytaj, co o naszej firmie mówi prasa.

PRACUJ Z NAMI

Dowiedz się o naszych różnych partnerstwach.

Sprawdź nasze dostępne stanowiska. Szybko się rozwijamy!