KOM I KONTAKT

Hur kan vi hjälpa dig?

#1 support i liveshopping.
Hur kan vi hjälpa dig?
Hjälp att komma igång
Callcenter
Teknisk support i realtid

Behöver du hjälp? Kontakta vårt supportteam

Vårt fantastiska supportteam hjälper dig gärna med allt du behöver, så tveka inte att ringa oss eller boka ett möte. Kom ihåg att det inte finns någon dum fråga.

Tillgänglig mellan 9-22 (CET) alla dagar i veckan.

Är du orolig för språkbarriärer?

Vi talar engelska, danska, holländska, svenska och norska. Twitter (Twemoji 14.0) Twitter (Twemoji 14.0) Twitter (Twemoji 14.0) Twitter (Twemoji 14.0) 

Vill du boka ett säljmöte?

Klicka på den här knappen för att boka ett kort möte med en av våra säljare. De är alla mycket trevliga.

Alternativt kan du skicka ett meddelande till oss här:

Go Live everywhere

Host your live shows on the largest social media platform in the world.

Offer live shopping on your website with ELISA Onsite

Why choose when you can have it all? Go live on multiple channels at once.

Integrate with everything

Integrate ELISA with your online store and save hours of manual work.

Offer multiple payment options to make sure that payment is never an obstacle.

Integrate ELISA with your preferred shipping solutions and let automation take over.

Tons of great features

Before your live event

Preparation is key. Schedule your campaign, set up Live Reminders, and more with ELISA.

During your live event

Let ELISA take care of the administration so you can focus on your customers.

After your live event

Continue selling after your event with features such as waitlists and abandoned cart messages.

New on our blog

Should you host live events on social media or your own website?

Top trend of 2023: Social commerce

ELISA Help center

ABOUT US

Learn about the past, present, and future of ELISA.

Read what the press says about our company.

WORK WITH US

Learn about our various partnership programs.

Check out our available positions. We are growing fast!

Join our community

Sign up for our newsletter to stay on top of your live shopping game. We'll slide into your inbox with inspiration and news ... and a little something to show our appreciation

Spela videoklipp

Gå live överallt

Visa dina livesändningar på den största sociala medieplattformen i världen.

Erbjud liveshopping på din webbplats via ELISA Onsite

Varför välja när du kan få allt? Sätt igång med flera kanaler samtidigt.

Integrera med allting

Integrera ELISA med din webbutik och spara timmar av manuellt arbete.

Erbjud flera betalningsalternativ för att se till att betalningen aldrig blir ett hinder.

Integrera ELISA med dina önskade fraktlösningar och låt automatiseringen ta över.

Massor av fantastiska funktioner

Innan ditt live-event

Förberedelse är nyckeln. Planera din kampanj, ställ in Live Reminders och mycket mer med ELISA.

Under ditt live-event

Låt ELISA ta hand om administrationen så att du kan fokusera på dina kunder.

Efter ditt live-event

Fortsätt sälja efter evenemanget med funktioner som väntelistor och meddelanden om övergiven kundvagn.

Nytt på vår blogg

Ska du vara värd för liveevenemang på sociala medier eller din egen webbplats?

Topptrenden 2023: Social handel

ELISA Hjälpcenter

OM OSS

Lär dig mer om ELISA:s historia, nutid och framtid.

Läs vad pressen säger om vårt företag.

ARBETA MED OSS

Läs mer om våra olika partnerskap.

Kolla in våra lediga tjänster. Vi växer snabbt!