Därför förbättrar ett strategiskt tillvägagångssätt dina chanser att lyckas med liveshopping

Liveshopping är något nytt. Och ändå är det inte det. Precis som med alla andra större initiativ bör en live shopping-resa ses genom en strategisk lins för att bli en ovärderlig kanal för marknadsföring, försäljning och medvetenhet.

När du går live för första gången kan det vara för att du vill bevisa ditt koncept. Och det är precis som det ska vara. Allting har en första gång. Men du kan komma långt om du tar ett strategiskt grepp om varför och hur du går ut på nätet.

Varför du går live

Beroende på hur stort ditt företag är kan du ha en övergripande strategi för din organisation. Här har du gjort medvetna val när det gäller verksamhetens framtida inriktning och fördelningen av resurser för att uppnå dina mål.

Kanske har rötterna till denna strategi utmynnat i marknadsförings-, försäljnings- och omnikanalstrategier. Men hur passar ditt liveshopping-äventyr in i dessa – eller hur anpassar du dessa strategier till din nya liveshopping-kanal? Låt oss utveckla.

Det har blivit allt viktigare att koppla samman de punkter som tillsammans utgör företagets varumärkesupplevelse – hur ni interagerar med kunderna på alla digitala och fysiska kontaktpunkter. Det är det som kallas för omnikanal.

När du tänker strategiskt på liveshopping kan du fundera på hur det passar in i din omnikanalstrategi: Är det övergripande syftet med din liveshopping-resa att marknadsföra dina produkter? Är det att skapa varumärkeskännedom? Är det för att komplettera andra kanaler och locka kunder till din fysiska butik eller webbutik? Eller är det för att snabbt öka försäljningen? Kanske är det en kombination av ovanstående.

Liveshopping öppnar för många olika möjligheter. Men att medvetet tänka på varför du gör liveshopping hjälper dig att koppla ihop det med dina andra aktiviteter.

Så går du live på ett strategiskt sätt

En sak är att tänka på hur liveshopping passar in i din övergripande affärsstrategi, och en annan sak är hur du tar dig an de enskilda liveshopping-sessionerna. Efter att ha genomfört några första livesessioner har du fått värdefull erfarenhet.

Du kanske har en bra övergripande förståelse för din kundbas, men nu måste du interagera och komma i kontakt med det segment som tittar på dina livesändningar. Det är dem du måste leverera värde till. Samtidigt bör du överväga att göra din varumärkesupplevelse konsekvent i alla kanaler.

Fråga dig själv: Hur kan min nästa livesession bidra till mina strategiska mål och hur mäter jag det? En metod är att sätta upp mål och vidta nödvändiga åtgärder. Några exempel:

Om målet är att öka varumärkeskännedomen – gör antalet tittare till ett mål. Vidta nödvändiga åtgärder för att öka antalet tittare, t.ex. marknadsföra live-evenemanget, öka antalet följare på sociala medier, få tittarna att rekommendera nästa sändning med mera. Mät antalet visningar under ett par livesändningar. Utveckla och förbättra.

Om ett annat mål är att öka antalet kundbesök i din fysiska butik, gör det till ett mål. Tala om din fysiska butik under livesessionen eller gör det möjligt att hämta beställningar i butiken. Fråga kunderna om de har sett era liveföreställningar och om det var en faktor som fick dem att besöka er. Mät antalet besök under en period med regelbundna liveshopping-sessioner. Utveckla och förbättra.

Slutsats

Vi betonar alltid hur viktigt det är att göra live-sessionerna personliga, närvarande och informella. Men om du kombinerar det med ett strategiskt tillvägagångssätt blir det lättare att förbättra och anpassa sessionen till din övriga verksamhet – och till dina ambitioner.

Go Live everywhere

Host your live shows on the largest social media platform in the world.

Sell live on Instagram via Stories, Reels, Carrousels, or regular image posts.

Why choose when you can have it all? Go live on multiple channels at once.

Integrate with everything

Integrate ELISA with your online store and save hours of manual work.

Offer multiple payment options to make sure that payment is never an obstacle.

Integrate ELISA with your preferred shipping solutions and let automation take over.

Tons of great features

Before your live event

Preparation is key. Schedule your campaign, set up Live Reminders, and more with ELISA.

During your live event

Let ELISA take care of the administration so you can focus on your customers.

After your live event

Continue selling after your event with features such as waitlists and abandoned cart messages.

ABOUT US

Learn about the past, present, and future of ELISA.

Read what the press says about our company.

WORK WITH US

Learn about our various partnership programs.

Check out our available positions. We are growing fast!

Gå live överallt

Visa dina livesändningar på den största sociala medieplattformen i världen.

Sälj live på Instagram via Stories, Reels, Carrousels eller vanliga bildinlägg.

Varför välja när du kan få allt? Sätt igång med flera kanaler samtidigt.

Integrera med allting

Integrera ELISA med din webbutik och spara timmar av manuellt arbete.

Erbjud flera betalningsalternativ för att se till att betalningen aldrig blir ett hinder.

Integrera ELISA med dina önskade fraktlösningar och låt automatiseringen ta över.

Massor av fantastiska funktioner

Innan ditt live-event

Förberedelse är nyckeln. Planera din kampanj, ställ in Live Reminders och mycket mer med ELISA.

Under ditt live-event

Låt ELISA ta hand om administrationen så att du kan fokusera på dina kunder.

Efter ditt live-event

Fortsätt sälja efter evenemanget med funktioner som väntelistor och meddelanden om övergiven kundvagn.

OM OSS

Lär dig mer om ELISA:s historia, nutid och framtid.

Läs vad pressen säger om vårt företag.

ARBETA MED OSS

Läs mer om våra olika partnerskap.

Kolla in våra lediga tjänster. Vi växer snabbt!