Framstå äkta under din livesändning

Ju mer digitala våra liv blir, desto mer strävar vi efter det verklighetsbaserade.

Den största styrkan med liveshopping är att du får möjlighet att flytta den fysiska kundkontakten online. Det är därför viktigt att du överväger hur du skapar en upplevelse som blandar onlineshopping med den personliga kopplingen, som skapar en äkta livesändning.

Skillnaden här är att du genom liveshopping bygger  upp relationer med dina kunder samtidigt, snarare än en efter en. Du har därför också en roll som värd, där du ska skapa en relation med kunderna bakom skärmen. Det gör du bäst genom att vila i dig själv och på så sätt visa att du är en människa, som alla andra – då är du äkta och blir på så vis en person som kunderna kan relatera till.

Det kan fortfarande vara så att du nu funderar på hur du framstår som äkta under din livesändning. Och vi har här naturligtvis därför samlat några råd till dig, från några av ELISA:s användare:

1) Var tillmötesgående

Erfarenhet från ”Ja-tack-roboten” ELISAs användare är att om du hälsar och talar direkt till dina kunder under en livesändning kan det öka försäljningen avsevärt. Här kan du specifikt be tittarna att skriva en kommentar när de kommer, och du kan också vända dig direkt till kunderna genom att tilltala dem med deras namn.

2) Lär känna dina kunder

Som fortsättning på punkt 1, kan det sägas att du med fördel kan spendera lite energi på att lära känna dina kunder. Det har två fördelar, den första är att du återigen verkar välkomnande och kunderna känner sig därför sedda. Den andra fördelen är att du kan få värdefull kunskap om dina kunder. Eftersom du inte kan se dina kunder under livesändningen kan du istället ställa öppna frågor till kunderna. Det kan handla om deras behov, intressen och preferenser som sedan kan göra det möjligt för dig att skräddarsy din liveshopping till din målgrupp. Så lägg tid på att prata öppet med dina kunder, där du skapar nya samtal och deltar i samtalen med dem.

store
Online shopping

3) Var dig själv

Vi var kort inne på det innan, och liveshopping handlar om att flytta personlig försäljning online. Här är framgångskriteriet att du är äkta – och det kräver bara att du är dig själv. Genom att ge ditt varumärke en riktig människa som en frontfigur under en livesändning kommer kunderna att lära känna dig och varumärket, men på en mer personlig nivå. Det är en ovärderlig styrka som ger förtroende och trovärdighet.

Sammanfattning

Återförsäljare som vilar i sig själva och lägger energi på att bygga relationer med sina kunder under deras livesändningar kan nå kunder, som e-handel normalt annars inte kan. Genom liveshopping kan du skapa närhet, dialog och samtidigt sätta din professionalism i fokus. Du har därmed en unik möjlighet att skapa en personlig och äkta kundupplevelse, som kan hjälpa till att stärka och anpassa din butik. Här kan den autentiska och genuina upplevelsen ge kundlojalitet, mer engagemang och inte minst mer försäljning. Autentisk liveshopping kan därmed differentiera dig på den digitala spelplanen och placera dig på en bra position på vägen till framtidens (digitala) köpbeteende.

Girl shopping online
Rasmus Aas Pedersen

Rasmus Aas Pedersen

Test , evaluering og support

Go Live everywhere

Host your live shows on the largest social media platform in the world.

Sell live on Instagram via Stories, Reels, Carrousels, or regular image posts.

Why choose when you can have it all? Go live on multiple channels at once.

Integrate with everything

Integrate ELISA with your online store and save hours of manual work.

Offer multiple payment options to make sure that payment is never an obstacle.

Integrate ELISA with your preferred shipping solutions and let automation take over.

Tons of great features

Before your live event

Preparation is key. Schedule your campaign, set up Live Reminders, and more with ELISA.

During your live event

Let ELISA take care of the administration so you can focus on your customers.

After your live event

Continue selling after your event with features such as waitlists and abandoned cart messages.

Newest from our blog

ELISA Help center

ABOUT US

Learn about the past, present, and future of ELISA.

Read what the press says about our company.

WORK WITH US

Learn about our various partnership programs.

Check out our available positions. We are growing fast!

Gå live överallt

Visa dina livesändningar på den största sociala medieplattformen i världen.

Sälj live på Instagram via Stories, Reels, Carrousels eller vanliga bildinlägg.

Varför välja när du kan få allt? Sätt igång med flera kanaler samtidigt.

Integrera med allting

Integrera ELISA med din webbutik och spara timmar av manuellt arbete.

Erbjud flera betalningsalternativ för att se till att betalningen aldrig blir ett hinder.

Integrera ELISA med dina önskade fraktlösningar och låt automatiseringen ta över.

Massor av fantastiska funktioner

Innan ditt live-event

Förberedelse är nyckeln. Planera din kampanj, ställ in Live Reminders och mycket mer med ELISA.

Under ditt live-event

Låt ELISA ta hand om administrationen så att du kan fokusera på dina kunder.

Efter ditt live-event

Fortsätt sälja efter evenemanget med funktioner som väntelistor och meddelanden om övergiven kundvagn.

OM OSS

Lär dig mer om ELISA:s historia, nutid och framtid.

Läs vad pressen säger om vårt företag.

ARBETA MED OSS

Läs mer om våra olika partnerskap.

Kolla in våra lediga tjänster. Vi växer snabbt!

after closed, this won't appear anymore

Download the free 37-page e-book and conquer Black Friday 2022 like a pro

Limited time offer

Get your e-book now