Varför du som butik ska använda liveförsäljning

Under de senaste åren har e-handeln fått allt större acceptans bland kunder inom olika branscher. Men ju mer digitalt allt blir, desto mer saknar vi den personliga kopplingen – och den personliga servicen.

Därför har en digital utveckling börjat ske, som skapar nya sätt att handla online – nämligen liveshopping.

Med Facebook live har det blivit möjligt att koppla ihop personlig försäljning med e-handel, och det har idag blivit ett ovärderligt och effektivt säljverktyg för många butiker.

Här kan du som butik nå många kunder samtidigt, och interaktionen i realtid ger dig många möjligheter. Det är kräver inte heller mycket av dig som butik. Atmosfären är avslappnad och personlig, full av spontanitet och utan massor av förberedelser. Det gör det enkelt för dig som butik att komma igång – och kunderna älskar det!

Liveshopping stärker förtroende och varumärkesidentitet

Som sagt, online shopping är populärt, men det blir lätt en ansiktslös, digital butik, där kunderna inte får en relation till butiken som säljer varorna i fråga.

Liveshopping kan därför ses som en reaktion på att få ansikten och närvaro tillbaka in i  försäljningen, även om plattformen är digital.

Liveshopping ger alltså en personlig relation och bild av butiken, istället för den – nu alltför välbekanta – digitala varukorgen.

Det ger transparens och trovärdighet om vad din butik står för och hur du kan anpassa ditt varumärke. Samtidigt öppnar det också upp samtal om dina varor.

Förutom att du kan kommunicera med dina kunder i realtid, får du också en unik möjlighet att låta kunderna komma till dig – och det är ett utmärkt tillfälle att lära dig mer om din målgrupp och deras behov.

Liveshopping är alltså en ömsesidig dialog och kan därför inte planeras på djupet, med ett manus i handen innan du går live. Liveshopping är istället avslappnat, där det är det spontana och personliga spelar en viktig roll.

När du erbjuder liveshopping, släpper du inte bara in dina kunder i din butiks och varumärkes värld, utan du låter dem vara en del av den. Och när du gör det – börjar det hända saker:

Woman in Leather Shop
Online shopping

Liveshopping ger engagerade kunder

Låt oss börja med att få lite data på bordet om liveshopping:

Användare tittar på livesändningar 3 gånger längre än videor
Livesändningar genererar 6 gånger fler interaktioner än andra videor.

Att det är så effektivt beror delvis på det faktum att kommentarer och reaktioner sker i realtid, vilket gör det möjligt för kunder att vara en del av försäljningen, istället för att bara se en video. Här kan kunder dela sin åsikt om en vara och ställa frågor under eventets gång, och de kan få svar direkt.

Detta är en enorm fördel som bygger en relation mellan butiken och kunderna.

Om du är underhållande under din livesändning kan du dessutom rekommenderas till andra, genom att kunder antingen delar livesändning eller bjuder in vänner. Och sedan rullar snöbollen – snart levererar du samma personliga insats som i butiken, men bara till många fler kunder.

Ge förslag på styling och sammansättning

Genom att sätta ihop fler artiklar ökar du chansen till merförsäljning. Sätt ihop dina produkter som visas underlivesändningen, precis som du skulle ha gjort det i provrummet: Fånga tittaren med en storsäljare och visa sedan produkter som ser liknande ut eller som passar till.

Sammanfattning

Facebook Live har visat sig vara ett effektivt sätt att stärka din butiks varumärkesidentitet, du kan skapa relationer genom att underhålla och engagera dina kunder.

Det kräver inte mycket annat än den personliga kontakten – avslappnat och spontant.

Så vad väntar du på? Tänk på att det inte behövs stora förberedelser, låt bara kameran rulla medan du pratar med dina kunder och visar vad din butik står för och vad du säljer.

Börsen skriver lite om trenden här.

Girl shopping online
Christian Vester

Christian Vester

Strategi & salg - Elisa

Go Live everywhere

Host your live shows on the largest social media platform in the world.

Sell live on Instagram via Stories, Reels, Carrousels, or regular image posts.

Why choose when you can have it all? Go live on multiple channels at once.

Integrate with everything

Integrate ELISA with your online store and save hours of manual work.

Offer multiple payment options to make sure that payment is never an obstacle.

Integrate ELISA with your preferred shipping solutions and let automation take over.

Tons of great features

Before your live event

Preparation is key. Schedule your campaign, set up Live Reminders, and more with ELISA.

During your live event

Let ELISA take care of the administration so you can focus on your customers.

After your live event

Continue selling after your event with features such as waitlists and abandoned cart messages.

ABOUT US

Learn about the past, present, and future of ELISA.

Read what the press says about our company.

WORK WITH US

Learn about our various partnership programs.

Check out our available positions. We are growing fast!

Gå live överallt

Visa dina livesändningar på den största sociala medieplattformen i världen.

Sälj live på Instagram via Stories, Reels, Carrousels eller vanliga bildinlägg.

Varför välja när du kan få allt? Sätt igång med flera kanaler samtidigt.

Integrera med allting

Integrera ELISA med din webbutik och spara timmar av manuellt arbete.

Erbjud flera betalningsalternativ för att se till att betalningen aldrig blir ett hinder.

Integrera ELISA med dina önskade fraktlösningar och låt automatiseringen ta över.

Massor av fantastiska funktioner

Innan ditt live-event

Förberedelse är nyckeln. Planera din kampanj, ställ in Live Reminders och mycket mer med ELISA.

Under ditt live-event

Låt ELISA ta hand om administrationen så att du kan fokusera på dina kunder.

Efter ditt live-event

Fortsätt sälja efter evenemanget med funktioner som väntelistor och meddelanden om övergiven kundvagn.

OM OSS

Lär dig mer om ELISA:s historia, nutid och framtid.

Läs vad pressen säger om vårt företag.

ARBETA MED OSS

Läs mer om våra olika partnerskap.

Kolla in våra lediga tjänster. Vi växer snabbt!